“If you ask how Tattooing and Piercing became a profession in Macedonia then your answer is: SKIN ART – the first professional Tattoo and Piercing Shop in Macedonia, since 1988 and we still have to offer the best!”

WELCOME

this is the official website for Tattoo SKINART studio

Tattoo and piercing studio ” Skin Art ” exists for 25 years. As in the previous period and now the studio is the only professional studio for tattooing and piercing in Macedonia, and also is among the first studios in the Balkans who continue the tradition of tattooing and body piercing that lasts more than 2500 years. The founder of the studio is Bogdan Spasovski , who started with amateur tattooing from 1974, and then professionally from 1988 and still works with his sons, who were also his students. Him and his younger son Dejan Spasovski, you can find them in the first Tattoo Studio in Kumanovo. IMG_4001IMG_4024

Добредојдовте

на официјалната web страница на Tattoo студиото СКИНАРТ

Таттоо и пирсинг студиото “Скин арт” постои веќе 25 години. Како и во претходниот период така и сега ова студио е единственото професионално студио за тетовирање и пирсинг во Р.Македонија, а исто така е и меѓу првите студија на балканот кое продолжи со традицијата на тетовирањето и пирсингот која трае повеќе од 2500 години.Основачот на студиото Богдан Спасовски, кој аматерски се занимава со тетовирање од 1974 година, а потоа и професионално од 1988 год сеуште работи со неговите синови кои воедно му беа и негови ученици. Него и неговиот помал син Дејан Спасовски можете да ги најдете во првото Таттоо студио во Куманово IMG_4001IMG_4024

 

Follow Me!