Dark Mode On / Off

After the tattooing gently remove the cover from the tattoo that was applied by the tattoo artist, wash your tattoo thoroughly with antibacterial soap and warm water. While washing, apply medium pressure with your fingers,do not scratch and rub the tattoo. Gently dry with paper handkerchief or tissue paper – do not rub with towel.
NOTE: Before every washing and using the tattoo cream you must also wash your hands.
After washing the tattooed place apply a thin layer with gentle circular movements with the Macedonian Magic® tattoo cream
Apply the amount as much as the skin can absorb the cream.
NOTE Do not apply in large quantities (layers) of Macedonian Magic® tattoo cream because it won’t help the healing process of your tattoo.
Macedonian Magic® tattoo cream apply it daily every 2-3 h for 10 days
It is advisable to wash the tattoo with the antibacterial soap every day before your first applying the cream and when you apply cream before bedtime.
По тетовирањето нежно ја вадите облогата која ви е поставена од артистот на самата тетоважа.Откако ќе ја извадите облогата, тетоважата мора убаво да ја измието со млака вода и антибактериски сапун.
При миењето не смеете да го гребете или триете тетовираното место
Со нежни движења со палома или хартиен бришач да го исушите тетовираното место ( препорачано со тапкање)

НАПОМЕНА Пред секое миење и мачкање на тетовираното место измијте ги и рацете со антибактериски сапун

Откако ќе го измиете тетовираното место нанесете тенок слој со нежни кружни движења од Macedonian Magic® Тату Крема
Се нанесува во онолкава количина колку што самата кожа може да впие од кремата.

НАПОМЕНА Не нанесувајте во големи количини(слоеви) од кремата затоа што тоа нема да помогне на заздравување на вашата тетоважата.
Macedonian Magic® Тату Крема се нанесува секојдневно на секои 2-3 ч во период од 10 дена
Препорачливо е миење на тетоважата со антибактериски сапун секој ден пред почеток на утринско мачкање со кремата и кога ја нанесувате кремата пред легнување